El Pont d'Arcalis El Pont d'Arcalis
El Pont d'Arcalis El Pont d'Arcalis & Ariondasa
 

raider

Especificacions tècniques de so

Baixeu-vos el raider en versió pdf reider versui pdf

 • Equip de PA + Subwoofer, adequat a l’espai amb el corresponent reforç de Front-fill i Delay
  (si és necessari) garantint una cobertura homogènia a tota l’audiència amb un mínim de 100
  dBA SPL en FOH, preferiblement sistemes d&b audiotechnik.
 • Control de so (FOH) situat al mateix nivell del públic, centrat i a una distància màxima de 25
  metres de l’escenari amb:
  1 Taula de mescles, preferiblement sistemes Avid VENUE.
  1 Micro per a Talkback + Intercom amb l’escenari.
 • 5 Monitors amb enviaments independents, preferiblement d&b E8.
 • 1 Enviament per un amplificador d’auriculars.
 • Les mescles de monitors s’han de poder realitzar des de FOH, en cas contrari cal un tècnic
  operador situat en bona visibilitat de tots els músics.
 • Microfonia, DI i suports de micro (segons llistat adjunt).
 • Preses de corrent de 16A 230V amb connector tipus “Schuko” CEE 7/7 (segons plànol adjunt).
 • Un cop tot funcioni correctament, és necessari dues hores de proves de so.

quadre quadre

raider situacio
En cas de dubte truqueu al Jordi Rotés 609940933
o envieu un correu: jart@jart.biz